Álláskeresők ellátása - KÖLTSÉGTÉRÍTÉS

KÖLTSÉGTÉRÍTÉS

Adatforrás: KézenFogva Alapítvány és partnerei, Utolsó frissítés: 2020. febr. 5., 14:53

AZ ÁLLÁSKERESŐ RÉSZÉRE  a járadék vagy segély megállapításával, valamint a munkahelykereséssel kapcsolatos,    a tömegközlekedési eszköz igénybevételével felmerült indokolt helyközi utazási költséget meg kell téríteni. A közfoglalkoztatott részére is meg kell téríteni a tömegközlekedési eszköz igénybevételével felmerült, azon indokolt helyközi utazási költséget, amely az állami foglalkoztatási szerv által kezdeményezett utazás során merült fel, ideértve: a lakóhelyétől az állami foglalkoztatási szervhez, valamint a foglalkoztatóhoz történő oda- és visszautazást.

MINDKÉT ESETBEN RENDELKEZHET JOGSZABÁLY AZ INDOKOLT HELYI UTAZÁSI KÖLTSÉGEK MEGTÉRÍTÉSÉRŐL IS. 

Az információk tájékoztató jellegűek, nem helyettesítik a jogszabályt!

További információért, és a részletekért forduljon a hivatalos szervekhez!

A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991.évi IV. törvény 32-33. §-a szabályozza az ellátást. 

AZ ÁLLÁSKERESŐ RÉSZÉRE ÁLLÁSKERESÉSI ELLÁTÁSKÉNT ÁLLÁSKERESÉSI JÁRADÉK, NYUGDÍJ ELŐTTI ÁLLÁSKERESÉSI SEGÉLY, VALAMINT KÖLTSÉGTÉRÍTÉS ÁLLAPÍTHATÓ MEG.

LTSÉGTÉRÍTÉS:

 1)  AZ ÁLLÁSKERESŐ RÉSZÉRE járó járadék vagy segély megállapításával, valamint a munkahelykereséssel kapcsolatos, a tömegközlekedési eszköz igénybevételével felmerült INDOKOLT HELYKÖZI UTAZÁSI KÖLTSÉGET MEG KELL TÉRÍTENI.  Ideértve  a lakóhelyétől az állami foglalkoztatási szervhez történő oda- és visszautazással valamint az állami foglalkoztatási szerv által kezdeményezett foglalkozás-egészségügyi szakvélemény beszerzéséhez szükséges utazást is.

2.) A KÖZFOGLALKOZTATOTT RÉSZÉRE meg kell téríteni a tömegközlekedési eszköz igénybevételével felmerült, azon indokolt helyközi utazási költséget, amely az állami foglalkoztatási szerv által kezdeményezett utazással összefüggésben – ideértve a lakóhelyétől az állami foglalkoztatási szervhez, valamint a foglalkoztatóhoz történő oda- és visszautazást – merül fel.

3.) JOGSZABÁLY MINDKÉT ESETBEN RENDELKEZHET A FENTI OKOBBÓL FELMERÜLT INDOKOLT HELYI UTAZÁSI KÖLTSÉGEK MEGTÉRÍTÉSÉRŐL IS.

A költségtérítések igénylése és ügyintézése az álláskeresőt nyilvántartó járási (fővárosi kerületi) kormányhivatal foglalkoztatási osztályán történik.

FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK ( az ellátásra való jogosultság szempontjából): ÁLLAMI FOGLALKOZTATÁSI SZERV: a járási (fővárosi kerületi ) kormányhivatal foglalkoztatási osztálya  ÁLLÁSKERESŐ: az a személy, aki a) a munkaviszony létesítéséhez szükséges feltételekkel rendelkezik, és b) oktatási intézmény nappali tagozatán nem folytat tanulmányokat, és c) öregségi nyugdíjra nem jogosult, rehabilitációs járadékban, valamint a megváltozott munkaképességű személyek ellátásaiban nem részesül és d) az alkalmi foglalkoztatásnak minősülő munkaviszony és a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszony kivételével munkaviszonyban nem áll, és egyéb keresőtevékenységet sem folytat, és e) elhelyezkedése érdekében az állami foglalkoztatási szervvel együttműködik, és akit f) az állami foglalkoztatási szerv álláskeresőként nyilvántart.

A kérelmezőt álláskeresőként nyilvántartó járási (fővárosi kerületi) kormányhivatal foglalkoztatási osztálya