Álláskeresők pénzbeli ellátásai - KÖLTSÉGTÉRÍTÉS

KÖLTSÉGTÉRÍTÉS

Adatforrás: KézenFogva Alapítvány és partnerei, Utolsó frissítés: 2017. febr. 14., 15:25

AZ ÁLLÁSKERESŐ RÉSZÉRE  a járadék vagy segély megállapításával, valamint a munkahelykereséssel kapcsolatos,   a tömegközlekedési eszköz igénybevételével felmerült indokolt helyközi utazási költséget meg kell téríteni.

A KÖZFOGLALKOZTATOTT RÉSZÉRE  is meg kell téríteni a tömegközlekedési eszköz igénybevételével felmerült indokolt helyközi utazási költséget, abban az esetben  ha számára az állami foglalkoztatási szerv munkát, vagy képzést ajánl fel.

MINDKÉT ESETBEN RENDELKEZHET JOGSZABÁLY AZ INDOKOLT HELYI UTAZÁSI KÖLTSÉGEK MEGTÉRÍTÉSÉRŐL IS.

A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991.évi IV. törvény 32-33. §-a szabályozza az ellátást.

AZ ÁLLÁSKERESŐ RÉSZÉRE ÁLLÁSKERESÉSI ELLÁTÁSKÉNT ÁLLÁSKERESÉSI JÁRADÉK, NYUGDÍJ ELŐTTI ÁLLÁSKERESÉSI SEGÉLY, VALAMINTLTSÉGTÉRÍTÉS ÁLLAPÍTHATÓ MEG.

LTSÉGTÉRÍTÉS: 1)  AZ ÁLLÁSKERESŐ RÉSZÉRE járó járadék vagy segély megállapításával, valamint a munkahelykereséssel kapcsolatos, a tömegközlekedési eszköz igénybevételével felmerült INDOKOLT HELYKÖZI UTAZÁSI KÖLTSÉGET MEG KELL TÉRÍTENI.  Ideértve  a lakóhelyétől az állami foglalkoztatási szervhez történő oda- és visszautazással valamint az állami foglalkoztatási szerv által kezdeményezett foglalkozás-egészségügyi szakvélemény beszerzéséhez szükséges utazást is.

2.) A KÖZFOGLALKOZTATOTT RÉSZÉRE a tömegközlekedési eszköz igénybevételével felmerült indokolt helyközi utazási költséget meg kell téríteni, abban az esetben, ha számára az állami foglalkoztatási szerv számára megfelelő munkahelyet ajánl fel.  Ideértve  a lakóhelyétől az állami foglalkoztatási szervhez illetve a foglalkoztatóhoz történő oda- és visszautazást. 

3.) JOGSZABÁLY MINDKÉT ESETBEN RENDELKEZHET A FENTI OKOBBÓL FELMERÜLT INDOKOLT HELYI UTAZÁSI KÖLTSÉGEK MEGTÉRÍTÉSÉRŐL IS.

A költségtérítések igénylése és ügyintézése az álláskeresőt nyilvántartó járási (fővárosi kerületi) kormányhivatal foglalkoztatási osztályán történik.

FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK ( az ellátásra való jogosultság szempontjából): ÁLLAMI FOGLALKOZTATÁSI SZERV: a járási (fővárosi kerületi )kormányhivatal foglalkoztatási osztálya (volt munkaügyi központ) ÁLLÁSKERESŐ: az a személy, aki a) a munkaviszony létesítéséhez szükséges feltételekkel rendelkezik, és b) oktatási intézmény nappali tagozatán nem folytat tanulmányokat, és c) öregségi nyugdíjra nem jogosult, rehabilitációs járadékban, valamint a megváltozott munkaképességű személyek ellátásaiban nem részesül és d) az alkalmi foglalkoztatásnak minősülő munkaviszony és a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszony kivételével munkaviszonyban nem áll, és egyéb keresőtevékenységet sem folytat, és e) elhelyezkedése érdekében az állami foglalkoztatási szervvel együttműködik, és akit f) az állami foglalkoztatási szerv álláskeresőként nyilvántart.

A kérelmezőt álláskeresőként nyilvántartó járási (fővárosi kerületi) kormányhivatal foglalkoztatási osztálya