Súlyos mozgáskorlátozott személyek részére – KÖZLEKEDÉSI KEDVEZMÉNY

SZEMÉLYGÉPKOCSI SZERZÉSI ÉS ÁTALAKÍTÁSI TÁMOGATÁS

Adatforrás: KézenFogva Alapítvány és partnerei, Utolsó frissítés: 2020. júl. 17., 09:40

A SZEMÉLYGÉPKOCSI SZERZÉSI ÉS ÁTALAKÍTÁSI TÁMOGATÁS A SÚLYOS MOZGÁSKORLÁTOZOTT, ILLETVE EGYÉB FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐ SZEMÉLYEK KÖZLEKEDÉSI KEDVEZMÉNYE.

I. A SZEMÉLYGÉPKOCSI SZERZÉSI TÁMOGATÁS AZ ALÁBBIAKBAN FELSOROLT JÁRMŰVEK ILLETVE JÁRMŰNEK NEM MINŐSÜLŐ KEREKESSZÉK SZERZÉSÉRE FELHASZNÁLHATÓ, A VÉTELÁR MEGTÉRÍTÉSÉHEZ NYÚJTOTT HOZZÁJÁRULÁS :

 1. a súlyos mozgáskorlátozott, illetve egyéb fogyatékossággal élő személy esetén az 5/1990. (IV. 12.) KÖHÉM rendelet szerint új járműnek minősülő személygépkocsi VAGY
 2. súlyos mozgáskorlátozott, illetve egyéb fogyatékossággal élő személy újnak nem minősülő, de legfeljebb öt éve forgalomba helyezett személygépkocsi, VAGY
 3. súlyos mozgáskorlátozott személy esetén segédmotoros kerékpárnak minősülő, három- vagy négykerekű jármű, kivéve a quad,  VAGY
 4. súlyos mozgáskorlátozott személy esetén  járműnek nem minősülő, sík úton önerejéből 10 km/óra sebességnél gyorsabban haladni nem képes gépi meghajtású kerekesszék.

 

 A segédmotoros kerékpárnak minősülő, három vagy négykerekű jármű és a járműnek nem minősülő gépi meghajtású kerekesszék vásárlása esetén, vételárnak a társadalombiztosítási támogatással csökkentett vételár minősül.

A TÁMOGATÁS MÉRTÉKE:

 1. új jármű esetén (a fenti felsorolás a) pontja) 1.000.000 Ft
 2. egyéb esetben (a fenti felsorolás b)-d) pontja): a vételár 60%-a, de legfeljebb 600 000 Ft).

 

A SZERZÉSI TÁMOGATÁSSAL VÁSÁROLT SZEMÉLYGÉPKOCSI KIZÁRÓLAG A SÚLYOS MOZGÁSKORLÁTOZOTT, ILLETVE AZ EGYÉB FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐ SZEMÉLY ÉRDEKÉBEN HASZNÁLHATÓ.

II. A SZEMÉLYGÉPKOCSI ÁTALAKÍTÁSI TÁMOGATÁS A SÚLYOS MOZGÁSKORLÁTOZOTT SZEMÉLY VAGY A SZÁLLÍTÁSÁT VÉGZŐ SZEMÉLY TULAJDONÁBAN ÁLLÓ SZEMÉLYGÉPKOCSINAK

 1. a vezetés feltételeként külön jogszabály alapján előírt automata sebességváltóval, vagy más segédberendezéssel történő felszereléséhez, átalakításához, vagy
 2. a súlyos mozgáskorlátozott személy szállítását lehetővé tevő átalakításához, vagy a biztonságos szállítását szolgáló eszközzel való ellátásához

nyújtott hozzájárulás.

 

AZ ÁTALAKÍTÁSI TÁMOGATÁS MÉRTÉKE az átalakítás költsége, de legfeljebb 90 000 forint.

 

A KÖZLEKEDÉSI KEDVEZMÉNY IRÁNTI KÉRELMET MINDEN ÉV MÁRCIUS 31-ÉIG ÉS SZEPTEMBER 30-ÁIG LEHET BENYÚJTANI.

Az információk tájékoztató jellegűek, nem helyettesítik a jogszabályt!

További információért, és a részletekért forduljon a hivatalos szervekhez!

102/2011. (VI.29) Korm. rendelet a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről.

A SZEMÉLYGÉPKOCSI SZERZÉSI ÉS ÁTALAKÍTÁSI TÁMOGATÁS A SÚLYOS MOZGÁSKORLÁTOZOTT, ILLETVE EGYÉB FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐ SZEMÉLYEKZLEKEDÉSI KEDVEZMÉNYE.

I. A SZEMÉLYGÉPKOCSI SZERZÉSI TÁMOGATÁS AZ ALÁBBIAKBAN FELSOROLT JÁRMŰVEK ILLETVE JÁRMŰNEK NEM MINŐSÜLŐ KEREKESSZÉK SZERZÉSÉRE FELHASZNÁLHATÓ, A VÉTELÁR MEGTÉRÍTÉSÉHEZ NYÚJTOTT HOZZÁJÁRULÁS :

 1. a súlyos mozgáskorlátozott, illetve egyéb fogyatékossággal élő személy esetén az 5/1990. (IV. 12.) KÖHÉM rendelet szerint új járműnek minősülő személygépkocsi VAGY
 2. súlyos mozgáskorlátozott, illetve egyéb fogyatékossággal élő személy újnak nem minősülő, de legfeljebb öt éve forgalomba helyezett személygépkocsi, VAGY
 3. súlyos mozgáskorlátozott személy esetén segédmotoros kerékpárnak minősülő, három- vagy négykerekű jármű, kivéve a quad,  VAGY
 4. súlyos mozgáskorlátozott személy esetén  járműnek nem minősülő, sík úton önerejéből 10 km/óra sebességnél gyorsabban haladni nem képes gépi meghajtású kerekesszék.

 

A segédmotoros kerékpárnak minősülő, három vagy négykerekű jármű és a járműnek nem minősülő gépi meghajtású kerekesszék vásárlása esetén, vételárnak a társadalombiztosítási támogatással csökkentett vételár minősül.

A TÁMOGATÁS MÉRTÉKE:

 1. új jármű esetén (a fenti felsorolás a) pontja) 1.000.000 Ft
 2. egyéb esetben (a fenti felsorolás b)-d) pontja): a vételár 60%-a, de legfeljebb 600 000 Ft).

 

A SZERZÉSI TÁMOGATÁSSAL VÁSÁROLT SZEMÉLYGÉPKOCSI KIZÁRÓLAG A SÚLYOS MOZGÁSKORLÁTOZOTT, ILLETVE AZ EGYÉB FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐ SZEMÉLY ÉRDEKÉBEN HASZNÁLHATÓ.

II. A SZEMÉLYGÉPKOCSI ÁTALAKÍTÁSI TÁMOGATÁS A SÚLYOS MOZGÁSKORLÁTOZOTT SZEMÉLY VAGY A SZÁLLÍTÁSÁT VÉGZŐ SZEMÉLY TULAJDONÁBAN ÁLLÓ SZEMÉLYGÉPKOCSINAK

 1. a vezetés feltételeként külön jogszabály alapján előírt automata sebességváltóval, vagy más segédberendezéssel történő felszereléséhez, átalakításához, vagy
 2. a súlyos mozgáskorlátozott személy szállítását lehetővé tevő átalakításához, vagy a biztonságos szállítását szolgáló eszközzel való ellátásához

nyújtott hozzájárulás.

 

AZ ÁTALAKÍTÁSI TÁMOGATÁS MÉRTÉKE az átalakítás költsége, de legfeljebb 90 000 forint.

ZLEKEDÉSI KEDVEZMÉNYRE  1) A SÚLYOS MOZGÁSKORLÁTOZOTT ILLETVE  2.) AZ EGYÉB FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐ SZEMÉLY JOGOSULT AZ ALÁBBIAK SZERINT. (A pontos meghatározásokat lásd az Megjegyzés részben)

1) Közlekedési kedvezményen belül SZEMÉLYGÉPKOCSI SZERZÉSI TÁMOGATÁSRA  A SÚLYOS MOZGÁSKORLÁTOZOTT SZEMÉLY AKKOR JOGOSULT, HA

 1. kérelem benyújtását megelőző HÉT ÉVEN BELÜL ő maga vagy rá tekintettel más személy nem részesült a kérelem szerinti közlekedési kedvezményben, ÉS
 2. a keretszámra és az előnyben részesülésre tekintettel (lásd lentebb) a közlekedési kedvezmény számára megállapítható, ÉS
 3. önálló személygépkocsi használó vagy szállítást végző személy szállítja .

 

Közlekedési kedvezményen belül SZEMÉLYGÉPKOCSI ÁTALAKÍTÁSI TÁMOGATÁSRA  A SÚLYOS MOZGÁSKORLÁTOZOTT SZEMÉLY AKKOR JOGOSULT, HA

 1. kérelem benyújtását megelőző HÉT ÉVEN BELÜL ő maga vagy rá tekintettel más személy nem részesült a kérelem szerinti közlekedési kedvezményben, ÉS
 2. a keretszámra és az előnyben részesülésre tekintettel (lásd lejjebb) a közlekedési kedvezmény számára megállapítható, ÉS
 3. önálló személygépkocsi használó  és a vezetés feltételeként külön jogszabály alapján előírt automata sebességváltó, vagy más segédberendezés felszereléséhez, átalakításához kéri a támogatás megállapítását, VAGY
 4. szállítást végző személy szállítja, a súlyos mozgáskorlátozott személy szállítását lehetővé tevő átalakításához, vagy a biztonságos szállítását szolgáló eszközzel való ellátásához kérik a hozzájárulást.

 

2.) Közlekedési kedvezményen belül SZEMÉLYGÉPKOCSI SZERZÉSI TÁMOGATÁSRA AZ EGYÉB FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐ SZEMÉLY AKKOR JOGOSULT, HA

 1. a kérelem benyújtását megelőző HÉT ÉVEN BELÜL ő maga vagy rá tekintettel más személy nem részesült szerzési támogatásban, ÉS
 2. a keretszámra és az előnyben részesülésre tekintettel (lásd lejjebb) a közlekedési kedvezmény számára megállapítható, ÉS
 3. önálló személygépkocsi használó vagy szállítást végző személy szállítja.

 

A JOGOSULTSÁGI FELTÉTELEK FENNÁLLÁSA ESETÉN A SZERZÉSI ÉS AZ ÁTALAKÍTÁSI TÁMOGATÁS EGYIDEJŰLEG IS IGÉNYELHETŐ.

 

A KÖZLEKEDÉSI KEDVEZMÉNY MEGÁLLAPÍTÁSÁNÁL ELŐNYBEN KELL RÉSZESÍTENI AZT A SÚLYOSMOZGÁSKORLÁTOZOTT SZEMÉLYTAKI

 1. kereső tevékenységet folytat vagy
 2. tanulói, képzési jogviszonyban áll vagy
 3. 14 éven aluli gyermeket egyedülállóként nevel, vagy
 4. honvédelmi kötelezettség teljesítése során, azzal összefüggésben vált súlyos mozgáskorlátozottá.

 

Az egyéb jogszabályi feltételnek igen, de az előnyben részesülés feltételeinek nem megfelelő súlyos mozgáskorlátozott, illetve az egyéb fogyatékossággal élő személy csak abban az esetben részesíthető közlekedési kedvezményben ha valamennyi, az előnyben részesülés és egyéb jogszabályi feltételnek megfelelő kérelem alapján megállapították a jogosultságot és ez a keretszámot nem merítette ki.

A KÖZLEKEDÉSI KEDVEZMÉNY IRÁNTI KÉRELMET minden év március 31-éig és szeptember 30-áig lehet benyújtani –   személyesen, vagy postai úton  – az igénylő állandó lakóhelye szerinti  fővárosi kormányhivatal szociális és gyámhivatalánál (a továbbiakban: hivatal) lehet benyújtani.

 A KÖZLEKEDÉSI KEDVEZMÉNY  IRÁNTI KÉRELMEK BESZEREZHETŐK az igénylés helyén, továbbá letölthetők a megyei kormányhivatalok honlapjáról.

SZERZÉSI ÉS AZ ÁTALAKÍTÁSI TÁMOGATÁS EGYIDEJŰLEG IS IGÉNYELHETŐ. Az átalakítási támogatásban részesülés a szerzési támogatás igénylését nem zárja ki.

A SÚLYOS MOZGÁSKORLÁTOZOTTSÁG ILLETVE AZ EGYÉB FOGYATÉKOSSÁG TÉNYÉT  AZ ALÁBB FELSOROLTAKKAL LEHET IGAZOLNI:

 1. a fogyatékossági támogatás megállapításáról szóló hatósági határozat, vagy a megállapítás alapjául szolgáló hatályos szakhatósági állásfoglalás, szakvélemény,
 2. 5/2003. (II. 19.) ESZCSM rendelet 3. mellékletében meghatározott, hatályos igazolás (Igazolás tartósan beteg és fogyatékos gyermekről)
 3. a rehabilitációs szakértői szerv vagy jogelődje által a közlekedőképesség minősítéséről kiadott, hatályos szakvélemény, mely igazolja a közlekedőképességében súlyosan akadályozottság tényét; vagy
 4. a vakok személyi járadékának megállapításáról szóló hatósági határozat vagy a vakok személyi járadékát kérelmező csökkentlátó nyilvántartó lap.

AZ ÉVENTE KIADHATÓ TÁMOGATÁSOKNAK A MÉRTÉKÉT – A KERETSZÁMOT – a költségvetési törvény keretei között  a szociál – és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter a Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetségével egyetértésben határozza meg.

KERETSZÁMRÓL A MINISZTER MINDEN ÉV MÁJUS 15-ÉIG TÁJÉKOZTATJA AZ ILLETÉKES HIVATALOKAT.

 

AZ ÁLLANDÓ LAKÓHELY SZERINT  ILLETÉKES  HIVATAL AZ ALÁBBIAK SZERINT DÖNT A KÉRELMEKRŐL (az általa létrehozott bizottság véleményének kikérésével és a keretszámnak a figyelembevételével).

 • a tárgyév március 31-éig benyújtott kérelmek esetén a tárgyév június 15-éig,
 • a tárgyév szeptember 30-áig benyújtott kérelmek esetén a tárgyév december 15-éig.

 

 A KÖZLEKEDÉSI KEDVEZMÉNYBEN NEM RÉSZESÍTETT KÉRELMEZŐK KÖZÖTT a hivatal sorrendet állít fel, és abban az esetben, ha a támogatás felhasználására előírt határidő lejár, vagy a jogosult a megállapított támogatásról lemond, az új jogosultakat ennek a sorrendnek megfelelően jelöli ki.

 

I.)

a.) ÚJ, ILLETVE LEGFELJEBB ÖT ÉVE FORGALOMBA HELYEZETT SZEMÉLYGÉPKOCSI VÁSÁRLÁSA ESETÉN A TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSA a  súlyos mozgáskorlátozott, illetve egyéb fogyatékossággal élő személlyel  megkötött – adásvételi szerződés keretében történik (a 102/2011. (VI.29) Korm. rendelet 9.§ (1)-(2) bekezdésében meghatározottak szerint).

 • Az adásvételi szerződést a súlyos mozgáskorlátozott, illetve egyéb fogyatékossággal élő személlyel kell megkötni.
 • Ha az adásvételi szerződés a határozat véglegessé válásától számított NÉGY HÓNAPON BELÜL nem jön létre, a szerzési támogatás nem folyósítható. Ebben az esetben a hivatal a felszabadult szerzési támogatásnak megfelelő összegben új jogosultat jelöl ki. A személygépkocsi a támogatást megállapító határozat véglegessé válását követően vásárolható meg. A határozat véglegessé válása előtti megvásárlás esetén a szerzési támogatás nem folyósítható.
 • A szerzési támogatással érintett személygépkocsi az adásvételi szerződés megkötésének napjától számított HÁROM ÉVEN BELÜL nem idegeníthető el.

 

b.) EGYÉB ESETBEN (segédmotoros kerékpárnak minősülő, három- vagy négykerekű jármű, vagy gépi meghajtású kerekesszék vásárlása esetén) A TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSA a hivatal által – a súlyos mozgáskorlátozott  személy nevére  kiállított – utalvány vételárba, vagy az átalakítás költségébe történő beszámításával történik.

 • A jármű illetve a kerekesszék csak az utalvány kiállítását követően vásárolható meg.
 • Az utalvány kiállítása előtti megvásárlás a közlekedési kedvezmény nem folyósítható.
 • Az utalvány a kiállításától számított HAT HÓNAPIG használható fel. A hivatal a lejárt és a fel nem használt utalvány esetében új jogosultat jelöl ki.  

II.) Az ÁTALAKÍTÁSI  TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSA  a hivatal által kiállított utalvány átalakítási költségbe történő beszámításával történik.

 AZ UTALVÁNNYAL KAPCSOLATOS TUDNIVALÓK:

 • Az utalvány a súlyos mozgáskorlátozott személy nevére kerül kiállításra, a jogosultságot megállapító határozatának véglegessé válását követő tizenöt napon belül.
 • Az utalvány a kiállításától számított HAT HÓNAPIG használható fel. A hivatal a lejárt és a fel nem használt utalvány esetében új jogosultat jelöl ki.  

JOGALAP NÉLKÜLI ÉS ROSSZHISZEMŰ IGÉNYBEVÉTEL ESETÉN

 • A jogalap nélküli és rosszhiszemű igénybe vevő köteles a közlekedési kedvezményt  KAMATTAL MEGEMELT ÖSSZEGBEN VISSZAFIZETNI.
 • Ha a jogalap nélküli és rosszhiszemű igénybe vevő igazolja, hogy tartozásának azonnali vagy egy összegben való megfizetése aránytalanul súlyos anyagi megterhelést jelentene, részére a hivatal a kérelemben megjelölt időtartamú, de legfeljebb tizenkét hónapos fizetési halasztást, vagy harminchat hónapon keresztüli részletfizetést engedélyezhet.
 • -A JOGALAP NÉLKÜLI ÉS ROSSZHISZEMŰ IGÉNYBE VEVŐ, ILLETVE RÁ TEKINTETTEL MÁS SZEMÉLY HÉT ÉVIG NEM RÉSZESÍTHETŐ KÖZLEKEDÉSI KEDVEZMÉNYBEN.
 • Állandó lakóhely szerint illetékes a megyei kormányhivatal megyeszékhely szerinti járási hivatala
 • Pest megye területére kiterjedő illetékességgel a Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala
 • Budapest területére kiterjedő illetékességgel a Budapest Főváros Kormányhivatala III. Kerületi Hivatala

FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK:

LYOS MOZGÁSKORLÁTOZOTT AZ A SZEMÉLY, AKI:

 1. a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény (a továbbiakban: Fot.) 23. § (1) bekezdés e) pontja alapján MOZGÁSSZERVI FOGYATÉKOSNAK MINŐSÜL, VAGY f) pontja alapján HALMOZOTTAN FOGYATÉKOSNAK MINŐSÜL  ÉS HALMOZOTT FOGYATÉKOSSÁGAI KÖZÜL LEGALÁBB AZ EGYIK MOZGÁSSZERVI FOGYATÉKOSSÁG,
 2. AZ A SZEMÉLY, AKI A 18. ÉLETÉVÉT NEM TÖLTÖTTE BE és a magasabb összegű családi pótlékra jogosító betegségekről és fogyatékosságokról szóló 5/2003. (II. 19.) ESZCSM rendelet 1. mellékletében meghatározott, AZ „L” BETŰJEL SZERINTI MOZGÁSSZERVI FOGYATÉKOSSÁGBAN SZENVED, VAGY A „P” BETŰJEL SZERINTIBBSZÖRÖS ÉS ÖSSZETETT BETEGSÉGBEN SZENVED és a többszörös és összetett betegségei KÖZÜL LEGALÁBB AZ EGYIK MOZGÁSSZERVI FOGYATÉKOSSÁGOT OKOZ.

KÖZLEKEDŐKÉPESSÉGÉBENLYOSAN AKADÁLYOZOTT AZ A SZEMÉLY, AKINEK a komplex minősítésre vonatkozó részletes szabályokról szóló 7/2012. (II. 14.) NEFMI rendelet 1. melléklete szerinti

 1. mozgásszervi részkárosodása,
 2. idegrendszeri károsodás okozta felső végtagi részkárosodása,
 3. idegrendszeri károsodásból eredő járászavara,
 4. alsó, illetve felső végtagi perifériás keringési károsodás miatti részkárosodása, vagy
 5. az egészségi állapot meghatározásának módszerére vonatkozó szabályok alapján az a)–d) pont szerinti két részkárosodása együttesen eléri vagy meghaladja a 40%-ot, közlekedési képessége a d4452, d4500, d4501 vagy d4702 FNO kódok szerint legalább súlyosan nehezített, és ezen állapota várhatóan legalább három éven keresztül fennáll.

EGYÉB FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐ SZEMÉLYNEK MINŐSÜL AZ A SZEMÉLY AKI:

 1. fogyatékossági támogatásra a Fot. 23. § (1) bekezdés a)–d) vagy h) pontja alapján jogosult, VAGY vakok személyi járadékában részesül, VAGY  a Fot. 23. § (1) bekezdés f) vagy g) pontja alapján halmozottan fogyatékosnak minősül, kivéve, ha egyik fogyatékossága mozgásszervi fogyatékosság,
 2. 18. életévét nem töltötte be, és magasabb összegű családi pótlékra az Mr. 1. mellékletében meghatározottak szerint a „K” vagy az „M” betűjel alapján, vagy az „N” betűjel alapján jogosult, továbbá, aki az Mr. 1. mellékletében meghatározott, a „P” betűjel szerinti többszörös és összetett betegségben szenved, és a többszörös és összetett betegségei közül legalább az egyik az Mr. 1. mellékletében meghatározottak szerint a „K” vagy az „M” betűjel szerinti, vagy az „N” betűjel szerinti betegség, illetve fogyatékosság. 

 KÉPZÉSI JOGVISZONYBAN ÁLLÓ SZEMÉLY:

 1. a korai fejlesztésben és gondozásban részesülő gyermek,
 2. a bölcsőde gondozottja,
 3. a közoktatási intézmény neveltje vagy tanulója,
 4. a felsőoktatási intézmény hallgatója,
 5. az a kiskorú gyermek, aki személyes gondoskodást nyújtó szociális, valamint a gyermek habilitációját, rehabilitációját, fejlesztő foglalkoztatását szolgáló egyéb intézmény gondozás, nevelés, oktatás céljából történő rendszeres látogatója – feltéve, hogy gondozása, nevelése, oktatása a hat hónapot előreláthatólag meghaladja,
 6. az a kiskorú gyermek, akinek egészsége megőrzése miatt gyógyító intézetbe történő szállítása havonta legalább két alkalommal szükséges,
 7. g) az átképzésben részesülő álláskereső; 
  ÖNÁLLÓ SZEMÉLYGÉPKOCSI HASZNÁLÓ( amennyiben nem áll járművezetéstől eltiltó jogerős bírói ítélet, vagy szabálysértési határozat hatálya alatt):   a) az a súlyos mozgáskorlátozott, illetve egyéb fogyatékossággal élő személy, aki gépkocsi vezetésére jogosító érvényes vezetői engedéllyel rendelkezik,  b) aki három,- vagy négykerekű segédmotoros kerékpár vezetésére jogosító érvényes vezetői engedéllyel rendelkezik,  c) aki gépjárművezetői alkalmasságának az átalakítás előírása mellett történő megállapításáról szóló irattal rendelkezik,

SZÁLLÍTÁST VÉGZŐ SZEMÉLY: a súlyos mozgáskorlátozott, illetve az egyéb fogyatékossággal élő személy személygépkocsival történő szállítását írásbeli nyilatkozatban vállaló, gépkocsi vezetésére jogosító érvényes vezetői engedéllyel rendelkező

 1. vér szerinti, örökbefogadó- és nevelőszülő, házastárs, élettársi nyilvántartásba bejegyzett élettárs,
 2. a súlyos mozgáskorlátozott, illetve egyéb fogyatékossággal élő személlyel legalább egy éve közös háztartásban élő vér szerinti, örökbefogadott és nevelt gyermek, vagy testvér,
 3. a súlyos mozgáskorlátozott, illetve az egyéb fogyatékossággal élő személy személygépkocsival történő szállítását a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló törvény szerinti önkéntes jogviszonyban végző személy,

       amennyiben nem állnak a járművezetéstől eltiltó jogerős bírói ítélet vagy szabálysértési határozat  

       hatálya alatt.