Súlyos mozgáskorlátozott személyek részére – KÖZLEKEDÉSI KEDVEZMÉNY

SZEMÉLYGÉPKOCSI SZERZÉSI ÉS ÁTALAKÍTÁSI TÁMOGATÁS

Adatforrás: KézenFogva Alapítvány és partnerei, Utolsó frissítés: 2019. jan. 18., 10:52

A SZEMÉLYGÉPKOCSI SZERZÉSI ÉS ÁTALAKÍTÁSI TÁMOGATÁS A SÚLYOS MOZGÁSKORLÁTOZOTT, ILLETVE EGYÉB FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐ SZEMÉLYEK KÖZLEKEDÉSI KEDVEZMÉNYE.

I. A SZEMÉLYGÉPKOCSI SZERZÉSI TÁMOGATÁS AZ ALÁBBIAKBAN FELSOROLT JÁRMŰVEK ILLETVE JÁRMŰNEK NEM MINŐSÜLŐ KEREKESSZÉK SZERZÉSÉRE FELHASZNÁLHATÓ, A VÉTELÁR MEGTÉRÍTÉSÉHEZ NYÚJTOTT HOZZÁJÁRULÁS :

 1. a súlyos mozgáskorlátozott, illetve egyéb fogyatékossággal élő személy esetén az 5/1990. (IV. 12.) KÖHÉM rendelet szerint új járműnek minősülő személygépkocsi VAGY
 2. súlyos mozgáskorlátozott, illetve egyéb fogyatékossággal élő személy esetén speciális igényeinek megfelelő műszaki feltételekkel rendelkező, újnak nem minősülő, de legfeljebb öt éve forgalomba helyezett személygépkocsi, VAGY
 3. súlyos mozgáskorlátozott személy esetén segédmotoros kerékpárnak minősülő, három- vagy négykerekű jármű, VAGY
 4. súlyos mozgáskorlátozott személy esetén  járműnek nem minősülő, sík úton önerejéből 10 km/óra sebességnél gyorsabban haladni nem képes gépi meghajtású kerekesszék.

 

A TÁMOGATÁS MÉRTÉKE:

 1. új jármű esetén (a fenti felsorolás a) pontja) 1.000.000 Ft
 2. egyéb esetben (a fenti felsorolás b)-d) pontja): a vételár 60%-a, ( legfeljebb 600 000 Ft).

A segédmotoros kerékpárnak minősülő, három vagy négykerekű jármű és a járműnek nem minősülő gépi meghajtású kerekesszék vásárlása esetén, vételárnak a társadalombiztosítási támogatással csökkentett vételár minősül.

 

II. A SZEMÉLYGÉPKOCSI ÁTALAKÍTÁSI TÁMOGATÁS A SÚLYOS MOZGÁSKORLÁTOZOTT SZEMÉLY VAGY A SZÁLLÍTÁSÁT VÉGZŐ SZEMÉLY TULAJDONÁBAN ÁLLÓ SZEMÉLYGÉPKOCSINAK

 1. a vezetés feltételeként külön jogszabály alapján előírt automata sebességváltóval, vagy más segédberendezéssel történő felszereléséhez, átalakításához, vagy
 2. a súlyos mozgáskorlátozott személy szállítását lehetővé tevő átalakításához, vagy a biztonságos szállítását szolgáló eszközzel való ellátásához

nyújtott hozzájárulás.

 

AZ ÁTALAKÍTÁSI TÁMOGATÁS MÉRTÉKE az átalakítás költsége, de legfeljebb 90 000 forint.

 

 A KÖZLEKEDÉSI KEDVEZMÉNY IRÁNTI KÉRELMET MINDEN ÉV MÁRCIUS 31-ÉIG ÉS SZEPTEMBER 30-ÁIG LEHET BENYÚJTANI.

102/2011. (VI.29) Korm. rendelet a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről

A SZEMÉLYGÉPKOCSI SZERZÉSI ÉS ÁTALAKÍTÁSI TÁMOGATÁS A SÚLYOS MOZGÁSKORLÁTOZOTT, ILLETVE EGYÉB FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐ SZEMÉLYEKZLEKEDÉSI KEDVEZMÉNYE.

I. A SZEMÉLYGÉPKOCSI SZERZÉSI TÁMOGATÁS AZ ALÁBBIAKBAN FELSOROLT JÁRMŰVEK ILLETVE JÁRMŰNEK NEM MINŐSÜLŐ KEREKESSZÉK SZERZÉSÉRE FELHASZNÁLHATÓ, A VÉTELÁR MEGTÉRÍTÉSÉHEZ NYÚJTOTT HOZZÁJÁRULÁS :

 1. a súlyos mozgáskorlátozott, illetve egyéb fogyatékossággal élő személy esetén az 5/1990. (IV. 12.) KÖHÉM rendelet szerint új járműnek minősülő személygépkocsi VAGY
 2. súlyos mozgáskorlátozott, illetve egyéb fogyatékossággal élő személy esetén speciális igényeinek megfelelő műszaki feltételekkel rendelkező, újnak nem minősülő, de legfeljebb öt éve forgalomba helyezett személygépkocsi, VAGY
 3. súlyos mozgáskorlátozott személy esetén segédmotoros kerékpárnak minősülő, három- vagy négykerekű jármű, VAGY
 4. súlyos mozgáskorlátozott személy esetén  járműnek nem minősülő, sík úton önerejéből 10 km/óra sebességnél gyorsabban haladni nem képes gépi meghajtású kerekesszék.

 

A TÁMOGATÁS MÉRTÉKE:

 1. új jármű esetén (a fenti felsorolás a) pontja) 1.000.000 Ft
 2. egyéb esetben (a fenti felsorolás b)-d) pontja): a vételár 60%-a, (legfeljebb 600 000 Ft).

A segédmotoros kerékpárnak minősülő, három vagy négykerekű jármű és a járműnek nem minősülő gépi meghajtású kerekesszék vásárlása esetén, vételárnak a társadalombiztosítási támogatással csökkentett vételár minősül.

 

II. A SZEMÉLYGÉPKOCSI ÁTALAKÍTÁSI TÁMOGATÁS A SÚLYOS MOZGÁSKORLÁTOZOTT SZEMÉLY VAGY A SZÁLLÍTÁSÁT VÉGZŐ SZEMÉLY TULAJDONÁBAN ÁLLÓ SZEMÉLYGÉPKOCSINAK

 1. a vezetés feltételeként külön jogszabály alapján előírt automata sebességváltóval, vagy más segédberendezéssel történő felszereléséhez, átalakításához, vagy
 2. a súlyos mozgáskorlátozott személy szállítását lehetővé tevő átalakításához, vagy a biztonságos szállítását szolgáló eszközzel való ellátásához

nyújtott hozzájárulás.

 

AZ ÁTALAKÍTÁSI TÁMOGATÁS MÉRTÉKE az átalakítás költsége, de legfeljebb 90 000 forint.

 

A KÖZLEKEDÉSI KEDVEZMÉNY IRÁNTIRELMET MINDEN ÉV MÁRCIUS 31-ÉIG ÉS SZEPTEMBER 30-ÁIG LEHET BENYÚJTANI.

A KÖZLEKEDÉSI KEDVEZMÉNYRE  1) a súlyos mozgáskorlátozott illetve az egyéb fogyatékossággal élő személy JOGOSULT AZ ALÁBBIAK SZERINT.

A SÚLYOS MOZGÁSKORLÁTOZOTT SZEMÉLY ABBAN AZ ESETBEN JOGOSULT A KÖZLEKEDÉSI KEDVEZMÉNYRE ( A SZERZÉSI ÉS ÁTALAKÍTÁSI TÁMOGATÁSRA IS),  HA AZ ALÁBBI EGYÜTTES FELTÉTELEKNEK MEGFELEL:  

 • a kérelem benyújtását megelőző HÉT ÉVEN BELÜL ő maga vagy rá tekintettel más személy nem részesült a kérelem szerinti közlekedési kedvezményben, ÉS
 • a keretszámra és az előnyben részesülésre tekintettel (lásd lejjebb) a közlekedési kedvezmény számára megállapítható, ÉS
 • önálló személygépkocsi használó vagy szállítást végző személy szállítja – személygépkocsi vásárlás esetén, illetve önálló személygépkocsi használó – segédmotoros kerékpárnak minősülő, három vagy négykerekű jármű esetén.

 

AZ EGYÉB FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐ SZEMÉLY ABBAN AZ ESETBEN JOGOSULT  A SZERZÉSI TÁMOGATÁSRA az –  ÚJ JÁRMŰNEK MINŐSÜLŐ SZEMÉLYGÉPKOCSI, ILLETVE ÚJNAK NEM MINŐSÜLŐ, DE LEGFELJEBB ÖT ÉVE FORGALOMBA HELYEZETT SZEMÉLYGÉPKOCSI ESETÉN –  HA AZ ALÁBBI EGYÜTTES FELTÉTELEKNEK MEGFELEL:  

 • a kérelem benyújtását megelőző HÉT ÉVEN BELÜL ő maga vagy rá tekintettel más személy nem részesült szerzési támogatásban, ÉS
 • a keretszámra és az előnyben részesülésre tekintettel (lásd lejjebb) a közlekedési kedvezmény számára megállapítható, ÉS
 • önálló személygépkocsi használó vagy szállítást végző személy szállítja.

 

 SÚLYOS MOZGÁSKORLÁTOZOTT AZ A SZEMÉLY, AKI:

 1. az 1998. évi XXVI. törvény 23. § (1) bekezdés e) pontja alapján mozgásszervi fogyatékosnak minősül,
 2. az 1998. évi XXVI. törvény 23. § (1) bekezdés f) pontja alapján halmozottan fogyatékosnak minősül ÉS halmozott fogyatékosságai közül legalább az egyik mozgásszervi fogyatékosság,
 3. az a személy, aki a 18. életévét nem töltötte be és a magasabb összegű családi pótlékra jogosító betegségekről és fogyatékosságokról szóló 5/2003. (II. 19.) ESZCSM rendelet 1. mellékletében meghatározott, az „L” betűjel szerinti mozgásszervi fogyatékosságban szenved, vagy a „P” betűjel szerinti többszörös és összetett betegségben szenved és a többszörös és összetett betegségei közül legalább az egyik mozgásszervi fogyatékosságot okoz,
 4. a  közlekedőképességében súlyosan akadályozott akadályozott személy  (Lásd még a „megjegyzés” részben)

 

EGYÉB FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐ SZEMÉLYNEK MINŐSÜL AZ A SZEMÉLY AKI:

 1. fogyatékossági támogatásra az 1998. évi XXVI. törvény 23. § (1) bekezdés a)–d) vagy h) pontja alapján jogosult, vagy vakok személyi járadékában részesül, vagy az 1998. évi XXVI. törvény 23. § (1) bekezdés f) vagy g) pontja alapján halmozottan fogyatékosnak minősül, kivéve, ha egyik fogyatékossága mozgásszervi fogyatékosság,
 2. a 18. életévét nem töltötte be, és magasabb összegű családi pótlékra az 5/2003. (II. 19.) ESZCSM rendelet  1. mellékletében meghatározottak szerint a „K” vagy az „M” betűjel alapján, vagy az „N” betűjel alapján jogosult, továbbá, aki  a fent említett rendelet 1. mellékletében meghatározott, a „P” betűjel szerinti többszörös és összetett betegségben szenved, és a többszörös és összetett betegségei közül legalább az egyik a „K” vagy az „M” betűjel szerinti, vagy az „N” betűjel szerinti betegség, illetve fogyatékosság.

 

 

 

 

 

A KÖZLEKEDÉSI KEDVEZMÉNY MEGÁLLAPÍTÁSÁNÁL ELŐNYBEN KELL RÉSZESÍTENI AZT A SÚLYOSMOZGÁSKORLÁTOZOTT SZEMÉLYTAKI

 • kereső tevékenységet folytat vagy
 • tanulói, képzési jogviszonyban áll vagy
 • 14 éven aluli gyermeket egyedülállóként nevel, vagy
 • honvédelmi kötelezettség teljesítése során, azzal összefüggésben vált súlyos mozgáskorlátozottá.

 

Az egyéb jogszabályi feltételnek igen, de az előnyben részesülés feltételeinek nem megfelelő súlyos mozgáskorlátozott, illetve az egyéb fogyatékossággal élő személy csak abban az esetben részesíthető közlekedési kedvezményben ha valamennyi, az előnyben részesülés és egyéb jogszabályi feltételnek megfelelő kérelem alapján megállapították a jogosultságot és ez a keretszámot nem merítette ki.

A KÖZLEKEDÉSI KEDVEZMÉNY IRÁNTI KÉRELMET minden év március 31-éig és szeptember 30-áig lehet benyújtani –   személyesen, vagy postai úton  – az igénylő állandó lakóhelye szerint, az  alábbi helyeken:

 1. a megye területére kiterjedő illetékességgel a megyei kormányhivatal megyeszékhely szerinti járási hivatalánál (az a és b) pont szerinti kivételekkel),
 2. Pest megye területére kiterjedő illetékességgel a Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatalánál,
 3. Budapest területére kiterjedő illetékességgel a Budapest Főváros Kormányhivatala III. Kerületi Hivatalánál.

 

A KÖZLEKEDÉSI KEDVEZMÉNY  IRÁNTIRELMEK BESZEREZHETŐK az igénylés helyén, továbbá letölthetők a megyei kormányhivatalok honlapjáról.

A KÉRELEMBEN FEL KELL TÜNTETNI: a) hogy a kérelmező a szerzési vagy átalakítási támogatás melyik típusát igényli, b) szállítást végző személy esetén a szállítást végző személy természetes személyazonosító adatait.

SZERZÉSI ÉS AZ ÁTALAKÍTÁSI TÁMOGATÁS EGYIDEJŰLEG IS IGÉNYELHETŐ. Az átalakítási támogatásban részesülés a szerzési támogatás igénylését nem zárja ki.

A SÚLYOS MOZGÁSKORLÁTOZOTTSÁG ILLETVE AZ EGYÉB FOGYATÉKOSSÁG TÉNYÉT  AZ ALÁBB FELSOROLTAKKAL LEHET IGAZOLNI:

 1. a fogyatékossági támogatás megállapításáról szóló hatósági határozat, vagy a megállapítás alapjául szolgáló hatályos szakhatósági állásfoglalás, szakvélemény,
 2. 5/2003. (II. 19.) ESZCSM rendelet 3. mellékletében meghatározott, hatályos igazolás (Igazolás tartósan beteg és fogyatékos gyermekről)
 3. a rehabilitációs szakértői szerv vagy jogelődje által a közlekedőképesség minősítéséről kiadott, hatályos szakvélemény, mely igazolja a közlekedőképességében súlyosan akadályozottság tényét; vagy
 4. a vakok személyi járadékának megállapításáról szóló hatósági határozat vagy a vakok személyi járadékát kérelmező csökkentlátó nyilvántartó lap.

A KÉRELEMHEZ MELLÉKELNI KELL MÉG:

 1. A SÚLYOS MOZGÁSKORLÁTOZOTT VAGY A SZÁLLÍTÁST VÉGZŐ SZEMÉLY lakcímkártyájának, valamint érvényes vezetői engedélyének fénymásolatát
 2. AZ ELŐNYBEN RÉSZESÜLÉS  feltételeit igazoló dokumentumokat, mely lehet: a) a kereső tevékenység folytatását igazoló dokumentum vagy tanulói, képzési jogviszony fennállását igazoló dokumentum, VAGY  b) a kérelmező nyilatkozata a gyermek egyedülállóként nevelésének tényéről, VAGY  c) a rehabilitációs szakértői szervnek illetve jogelődjének a hadigondozásról szóló törvény szerinti hadieredetű fogyatkozás fennállását igazoló szakvéleménye;
 3. NEM MAGYAR ÁLLAMPOLGÁR esetében mellékelni kell még a tartózkodási engedély másolatát, vagy a tartózkodás jogcímét igazoló egyéb iratokat, és a rokoni kapcsolatot igazoló irat másolatát, amennyiben hozzátartozóként válik jogosulttá az ellátásra.

AZ ÉVENTE KIADHATÓ TÁMOGATÁSOKNAK A MÉRTÉKÉT – A KERETSZÁMOT – a költségvetési törvény keretei között  a szociál – és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter a Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetségével egyetértésben határozza meg.

AZ ÁLLANDÓ LAKÓHELY SZERINT  ILLETÉKES  HIVATAL AZ ALÁBBIAK SZERINT DÖNT A KÉRELMEKRŐL (az általa létrehozott bizottság véleményének kikérésével és a keretszámnak a figyelembevételével).

 1. a tárgyév március 31-éig benyújtott kérelmek esetén a tárgyév június 15-éig,
 2. a tárgyév szeptember 30-áig benyújtott kérelmek esetén a tárgyév december 15-éig.

 

I.) a.) ÚJ, ILLETVE LEGFELJEBB ÖT ÉVE FORGALOMBA HELYEZETT SZEMÉLYGÉPKOCSI VÁSÁRLÁSA ESETÉN A TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSA a  súlyos mozgáskorlátozott, illetve egyéb fogyatékossággal élő személlyel  megkötött – adásvételi szerződés keretében történik (a 102/2011. (VI.29) Korm. rendelet 9.§ (1)-(2) bekezdésében meghatározottak szerint).

 • A adásvételi szerződést a súlyos mozgáskorlátozott, illetve egyéb fogyatékossággal élő személlyel kell megkötni, az utalványt pedig a súlyos mozgáskorlátozott személy nevére kell kiállítani.
 • Ha az adásvételi szerződés a határozat véglegessé válásától számított NÉGY HÓNAPON BELÜL nem jön létre, a szerzési támogatás nem folyósítható. Ebben az esetben a hivatal a felszabadult szerzési támogatásnak megfelelő összegben új jogosultat jelöl ki.
 • A személygépkocsi a támogatást megállapító határozat véglegessé válását követően vásárolható meg. A határozat véglegessé válása előtti megvásárlás esetén a szerzési támogatás nem folyósítható.
 • A szerzési támogatással érintett személygépkocsi az adásvételi szerződés megkötésének napjától számított HÁROM ÉVEN BELÜL nem idegeníthető el.

 

b.) EGYÉB ESETBEN (segédmotoros kerékpárnak minősülő, három- vagy négykerekű jármű, vagy gépi meghajtású kerekesszék vásárlása esetén) A TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSA

 • a hivatal által – a súlyos mozgáskorlátozott  személy nevére  kiállított – utalvány vételárba történő beszámításával.
 • A jármű illetve a kerekesszék csak az utalvány kiállítását követően vásárolható meg.
 • Az utalvány kiállítása előtti megvásárlás a közlekedési kedvezmény nem folyósítható.
 • Az utalvány a kiállításától számított HATNAPIG használható fel. A hivatal a lejárt és a fel nem használt utalvány esetében új jogosultat jelöl ki.

 

II.) Az ÁTALAKÍTÁSI  TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSA  a hivatal által kiállított utalvány átalakítási költségbe történő beszámításával történik.

 AZ UTALVÁNNYAL KAPCSOLATOS TUDNIVALÓK:

 • Az utalvány a súlyos mozgáskorlátozott személy nevére kerül kiállításra, a jogosultságot megállapító határozatának véglegessé válását követő tizenöt napon belül.
 • Az utalvány a kiállításától számított HATNAPIG használható fel. A hivatal a lejárt és a fel nem használt utalvány esetében új jogosultat jelöl ki.

A KÖZLEKEDÉSI KEDVEZMÉNY JOGALAP NÉLKÜLI ÉS ROSSZHISZEMŰ IGÉNYBEVÉTELE ESETÉN A JOGALAP NÉLKÜLI ÉS ROSSZHISZEMŰ IGÉNYBE VEVŐ KÖTELES AZT A KAMATTAL MEGEMELT ÖSSZEGBEN VISSZAFIZETNI.

Állandó lakóhely szerint illetékes a megyei kormányhivatal megyeszékhely szerinti járási hivatala

Pest megye területére kiterjedő illetékességgel a Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala

Budapest területére kiterjedő illetékességgel a Budapest Főváros Kormányhivatala III. Kerületi Hivatala

FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK:
KÉPZÉSI JOGVISZONYBAN ÁLLÓ SZEMÉLY: a) a korai fejlesztésben és gondozásban részesülő gyermek, b) a bölcsőde gondozottja, c) a közoktatási intézmény neveltje vagy tanulója, d) a felsőoktatási intézmény hallgatója, e) az a kiskorú gyermek, aki személyes gondoskodást nyújtó szociális, valamint a gyermek habilitációját, rehabilitációját, fejlesztő foglalkoztatását szolgáló egyéb intézmény gondozás, nevelés, oktatás céljából történő rendszeres látogatója – feltéve, hogy gondozása, nevelése, oktatása a hat hónapot előreláthatólag meghaladja –, f) az a kiskorú gyermek, akinek egészsége megőrzése miatt gyógyító intézetbe történő szállítása havonta legalább két alkalommal szükséges, g) az átképzésben részesülő álláskereső; 
EGYEDÜLÁLLÓ – aki hajadon, nőtlen, özvegy, elvált vagy házastársától külön él, kivéve ha élettársa van azzal, hogy házastársak csak akkor tekinthetők külön élőnek, ha lakcímük különböző;   ÖNÁLLÓ SZEMÉLYGÉPKOCSI HASZNÁLÓ a) az a súlyos mozgáskorlátozott, illetve egyéb fogyatékossággal élő személy, aki gépkocsi vezetésére jogosító érvényes vezetői engedéllyel rendelkezik, b) aki három,- vagy négykerekű segédmotoros kerékpár vezetésére jogosító érvényes vezetői engedéllyel rendelkezik, c) aki gépjárművezetői alkalmasságának az átalakítás előírása mellett történő megállapításáról szóló irattal rendelkezik, amennyiben nem áll járművezetéstől eltiltó jogerős bírói ítélet, vagy szabálysértési határozat hatálya alatt; 
SZÁLLÍTÁST VÉGZŐ SZEMÉLY: a súlyos mozgáskorlátozott, illetve az egyéb fogyatékossággal élő személy személygépkocsival történő szállítását írásbeli nyilatkozatban vállaló, gépkocsi vezetésére jogosító érvényes vezetői engedéllyel rendelkező a) vér szerinti, örökbefogadó- és nevelőszülő, házastárs, élettársi nyilvántartásba bejegyzett élettárs, b) a súlyos mozgáskorlátozott, illetve egyéb fogyatékossággal élő személlyel legalább egy éve közös háztartásban élő vér szerinti, örökbefogadott és nevelt gyermek, vagy testvér, c) a súlyos mozgáskorlátozott, illetve az egyéb fogyatékossággal élő személy személygépkocsival történő szállítását a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló törvény szerinti önkéntes jogviszonyban végző személy, –  amennyiben nem állnak a járművezetéstől eltiltó jogerős bírói ítélet vagy szabálysértési határozat hatálya alatt. ÁTALAKÍTÁSI TÁMOGATÁS ESETÉBEN A SZÁLLÍTÁST VÉGZŐ SZEMÉLY: az a) illetve b) pontban felsorolt személyek. KÖZLEKEDŐKÉPESSÉGÉBENLYOSAN AKADÁLYOZOTT AZ A SZEMÉLY, akinek a komplex minősítésre vonatkozó részletes szabályokról szóló 7/2012. (II. 14.) NEFMI rendelet 1. melléklete szerinti a) mozgásszervi részkárosodása, b) idegrendszeri károsodás okozta felső végtagi részkárosodása, c) idegrendszeri károsodásból eredő járászavara,  d) alsó, illetve felső végtagi perifériás keringési károsodás miatti részkárosodása, vagy e) az egészségi állapot meghatározásának módszerére vonatkozó szabályok alapján az a)–d) pont szerinti két részkárosodása együttesen eléri vagy meghaladja a 40%-ot, közlekedési képessége a d4452, d4500, d4501 vagy d4702 FNO kódok szerint legalább súlyosan nehezített, és ezen állapota várhatóan legalább három éven keresztül fennáll.