Súlyosan fogyatékos személyek pénzbeli ellátásai - FOGYATÉKOSSÁGI TÁMOGATÁS

FOGYATÉKOSSÁGI TÁMOGATÁS

Adatforrás: KézenFogva Alapítvány és partnerei, Utolsó frissítés: 2020. júl. 17., 09:45

A FOGYATÉKOSSÁGI TÁMOGATÁS A SÚLYOSAN FOGYATÉKOS SZEMÉLY RÉSZÉRE AZ ESÉLYEGYENLŐSÉGET ELŐSEGÍTŐ, HAVI RENDSZERESSÉGGEL JÁRÓ PÉNZBELI JUTTATÁS.

A TÁMOGATÁS CÉLJA, HOGY – a súlyosan fogyatékos személy jövedelmétől függetlenül – anyagi segítséggel járuljon hozzá a súlyosan fogyatékos állapotból eredő társadalmi hátrányok mérsékléséhez.

FOGYATÉKOSSÁGI TÁMOGATÁSRA AZ A 18. ÉLETÉVÉT BETÖLTÖTT SÚLYOSAN FOGYATÉKOS (az ellátás igénylésének időpontjában Magyarországon élő magyar állampolgár, letelepedett, valamint bevándorolt jogállású, továbbá a magyar hatóság által menekültként, illetve hontalanként elismert ) SZEMÉLY JOGOSULT, AKI (Részletesen lásd a Jogosultság feltételei részben)látási fogyatékos

 1. hallási fogyatékos
 2. értelmi fogyatékos
 3. állapota a személyiség egészét érintő fejlődés átható zavara miatt, az autonómia-tesztek alapján súlyosnak vagy középsúlyosnak minősíthető,
 4. mozgásában fogyatékos
 5. halmozottan fogyatékos, illetve
 6. akinek állapota kromoszóma-rendellenesség miatt súlyosnak vagy középsúlyosnak minősíthető,

ÉS ÁLLAPOTA TARTÓSAN VAGY VÉGLEGESEN FENNÁLL, TOVÁBBÁ ÖNÁLLÓ ÉLETVITELRE NEM KÉPES VAGY MÁSOK ÁLLANDÓ SEGÍTSÉGÉRE SZORUL.

A FOGYATÉKOSSÁGI TÁMOGATÁS ÖSSZEGE 2019. 01.01-től

 • 22 373 Ft – az a)-f) pontban felsorolt esetekben
 • 27 537 Ft - a halmozottan fogyatékos, valamint a fogyatékosság olyan esete, amikor a súlyosan fogyatékos személynek az önkiszolgálási képessége teljesen hiányzik.

2020. január 1-jétől  a) 0,7 százalékkal emelkednek azok a nyugellátások és egyes más ellátások (így az fogyatékossági támogatás összege is), amelyek alapján 2019. novemberében egyösszegű kifizetés járt;  b) a 0,7 százalékkal megemelt összeg  további 2,8 százalékkal emelkedik, ha az ellátást 2020. január 1-jét megelőző időponttól állapították meg.

 

A SÚLYOSAN FOGYATÉKOS SZEMÉLY NEM JOGOSULT FOGYATÉKOSSÁGI TÁMOGATÁSRA HA

A) vakok személyi járadékában részesül,

b) magasabb összegű családi pótlékban részesül, vagy

c) utána magasabb összegű családi pótlékot folyósítanak.

Az 1998. évi XXVI. törvény 22-23/F. §-a, 29/A § (1) bekezdése, a 141/2000. (VIII.9.) Korm.rendelet,  300/2019. (XII. 11.) Korm. rendelet a nyugellátások és egyes más ellátások 2020. január havi emeléséről szabályozzák az ellátást. 

FOGYATÉKOSSÁGI TÁMOGATÁSRA AZ A 18. ÉLETÉVÉT BETÖLTÖTT SÚLYOSAN FOGYATÉKOS, az ellátás igénylésének időpontjában Magyarországon élő magyar állampolgár, letelepedett, valamint bevándorolt jogállású személy, továbbá a magyar hatóság által menekültként, illetve hontalanként elismert SZEMÉLY JOGOSULTAKI:

 1. LÁTÁSI FOGYATÉKOS ( segédeszközzel vagy műtéti úton nem korrigálható módon látóképessége teljesen hiányzik vagy alig látóként minimális látásmaradvánnyal rendelkezik és ezért kizárólag tapintó-halló életmód folytatására képes )
 2. HALLÁSI FOGYATÉKOS ( hallásvesztesége olyan mértékű, hogy a beszédnek hallás útján történő megértésére segédeszközzel sem képes, feltéve, hogy halláskárosodása 25. életévének betöltését megelőzően következett be, vagy halláskárosodása mellett a hangzó beszéd érthető ejtése elmarad)
 3. ÉRTELMI FOGYATÉKOS ( értelmi akadályozottsága genetikai, illetőleg magzati károsodás vagy szülési trauma következtében, továbbá tizennegyedik életévét megelőzően bekövetkező súlyos betegség miatt középsúlyos vagy annál nagyobb mértékű)
 4. állapota a SZEMÉLYISÉG EGÉSZÉT ÉRINTŐ FEJLŐDÉS ÁTHATÓ ZAVARA MIATT az autonómia-tesztek alapján súlyosnak vagy középsúlyosnak minősíthető,
 5. MOZGÁSÁBAN FOGYATÉKOS (helyváltoztatása a jogszabályban meghatározott segédeszköz állandó és szükségszerű használatát igényli, vagy a jogszabály szerinti mozgáskorlátozottsága miatt állapota segédeszközzel eredményesen nem befolyásolható (mozgásában fogyatékos),)
 6. HALMOZOTTAN FOGYATÉKOS (az a)-e) és g)  pontban meghatározott súlyos fogyatékosságok közül legalább két fogyatékossága van, vagy hallásvesztesége olyan mértékű, hogy a beszédnek hallás útján történő megértésére segédeszközzel sem képes és az a), c)-e) és g) pontok valamelyikében megjelölt egyéb fogyatékossága is van),
 7. állapota KROMOSZÓMA-RENDELLENESSÉG miatt súlyosnak vagy középsúlyosnak minősíthető,

ÉS ÁLLAPOTA TARTÓSAN VAGY VÉGLEGESEN FENNÁLL, TOVÁBBÁ ÖNÁLLÓ ÉLETVITELRE NEM KÉPES VAGY MÁSOK ÁLLANDÓ SEGÍTSÉGÉRE SZORUL.

HA A KÉRELMEZŐ SÚLYOS FOGYATÉKOSSÁGÁT a rehabilitációs szakértői szerv vagy jogelődjének hatályos határozata, szakhatósági állásfoglalása vagy szakvéleménye nem állapítja meg, A KORMÁNYHIVATAL A KÉRELMEZŐ ÁLTAL BENYÚJTOTT ORVOSI DOKUMENTÁCIÓ ALAPJÁN

a) a súlyos fogyatékosság fennállását,

b) az önkiszolgálási képességet,

c) a súlyos fogyatékosság fennállása esetén felülvizsgálatának szükségességét,

d) a felülvizsgálat szükségessége esetén annak időpontját

SZAKKÉRDÉSKÉNT VIZSGÁLJA.

 

AZ ELLÁTÁSRA VALÓ JOGOSULTSÁG FELÜLVIZSGÁLATÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK:

 • A SÚLYOSAN FOGYATÉKOS ÁLLAPOTOT a fentiekben említett szakkérdés vizsgálatakor MEGHATÁROZOTT IDŐPONTBAN FELÜL KELL VIZSGÁLNIKIVÉVE, HA A FOGYATÉKOSSÁGI TÁMOGATÁSRA JOGOSULT SZEMÉLY ÁLLAPOTA VÉGLEGES.
 • A vakok személyi járadékáról való lemondás következtében fogyatékossági támogatásra jogosult személy felülvizsgálatának időpontjára a vakok személyi járadékát megállapító határozatban meghatározott időpont irányadó.
 • HA A FELÜLVIZSGÁLAT SZERINT A SÚLYOSAN FOGYATÉKOS ÁLLAPOT TOVÁBBRA IS VÁLTOZATLANUL FENNÁLL, a fogyatékossági támogatást tovább kell folyósítani.
 • HA A FELÜLVIZSGÁLAT ÁLLAPOTVÁLTOZÁST ÁLLAPÍT MEG, akkor a kormányhivatal dönt az ellátás mértékének módosításáról.

MEGSZŰNIK A FOGYATÉKOSSÁGI TÁMOGATÁSRA VALÓ JOGOSULTSÁG, HA

 • a súlyosan fogyatékos állapot nem áll fenn;
 • a fogyatékos személy a felülvizsgálaton nem jelenik meg és a távolmaradását nem igazolja.

 

HA A TÁMOGATÁSRA VALÓ JOGOSULTSÁG A FOGYATÉKOS SZEMÉLY HALÁLA MIATT SZŰNIK MEG, az elhalálozás hónapjára járó támogatást a vele közös háztartásban együtt élt közeli hozzátartozó, ennek hiányában az örökös veheti fel a halál napjától vagy a hagyatéki átadó végzés véglegessé válásától számított egy éven belül.

 

A SÚLYOSAN FOGYATÉKOS SZEMÉLY NEM JOGOSULT FOGYATÉKOSSÁGI TÁMOGATÁSRA HA

A) vakok személyi járadékában részesül,

b) magasabb összegű családi pótlékban részesül, vagy

c) utána magasabb összegű családi pótlékot folyósítanak.

 

HA A FOGYATÉKOSSÁGI TÁMOGATÁSRA IRÁNYULÓ KÉRELMET AZÉRT UTASÍTOTTÁK EL, MERT A KÉRELMEZŐ ÜGYFÉL NEM SÚLYOSAN FOGYATÉKOS, az elutasító határozat véglegessé válását követő egy éven belül előterjesztett újabb fogyatékossági támogatás megállapítására irányuló kérelemre a bizonyítási eljárást csak abban az esetben kell lefolytatni, ha az orvos igazolja, hogy az igénylő állapota az elutasítás óta rosszabbodott. Egyéb esetben a kérelmet vissza kell utasítani.

FOGYATÉKOSSÁGI TÁMOGATÁS A SÚLYOSAN FOGYATÉKOS SZEMÉLY RÉSZÉRE AZ ESÉLYEGYENLŐSÉGET ELŐSEGÍTŐ, HAVI RENDSZERESSÉGGEL JÁRÓ PÉNZBELI JUTTATÁS.

A TÁMOGATÁS CÉLJAHOGY – a súlyosan fogyatékos személy jövedelmétől függetlenül – anyagi segítséggel járuljon hozzá a súlyosan fogyatékos állapotból eredő társadalmi hátrányok mérsékléséhez.

A TÁMOGATÁS ÖSSZEGÉRE VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK:

FOGYATÉKOSSÁGI TÁMOGATÁST  2014. JANUÁR 1-JÉTŐL a  nyugellátások évenkénti rendszeres emelésére vonatkozó szabályok szerint, azzal megegyező mértékben emelni kell, az újonnan megállapításra kerülő fogyatékossági támogatást pedig ugyanilyen emelt összegben kell megállapítani.

FOGYATÉKOSSÁGI TÁMOGATÁS ÖSSZEGE 2019. 01.01-től

 • 22 373 Ft – az a)-f) pontban felsorolt esetekben
 • 27 537 Ft – a halmozottan fogyatékos, valamint a fogyatékosság olyan esete, amikor a súlyosan fogyatékos személynek az önkiszolgálási képessége teljesen hiányzik.

 

2020. január 1-jétől  a) 0,7 százalékkal emelkednek azok a nyugellátások és egyes más ellátások (így az fogyatékossági támogatás összege is), amelyek alapján 2019. novemberében egyösszegű kifizetés járt;  b) a 0,7 százalékkal megemelt összeg  további 2,8 százalékkal emelkedik, ha az ellátást 2020. január 1-jét megelőző időponttól állapították meg.

FOGYATÉKOSSÁGI TÁMOGATÁS a közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményekről szóló 85/2007. (IV. 25.) Korm. rendelet alapján UTAZÁSI KEDVEZMÉNYRE JOGOSÍT. A jogosultságot a   központi nyugdíjbiztosítási szerv által kiadott sorszámozott igazolvánnyal igazolják. A kedvezmény érvényesítésekor a sorszámozott igazolvány mellé személyi igazolvány (a fogyatékossági támogatást megállapító határozattal egyidejűleg hatósági igazolványt kell kiadni),   vagy egyéb személyazonosságot igazoló okmány felmutatása is megkövetelhető. 

AMENNYIBEN A KEDVEZMÉNYRE JOGOSULTTAL KÍSÉRŐ SZEMÉLY  UTAZIKAKKOR Ő IS JOGOSULT AZ UTAZÁSI KEDVEZMÉNYRE.

A KÍSÉRŐ CSAK AKKOR VEHETI IGÉNYBE AZ UTAZÁSI KEDVEZMÉNYT, HA AZZAL A SZEMÉLLYEL UTAZIK EGYÜTT, AKINEK A NEVÉRE A HATÓSÁGI IGAZOLVÁNY SZÓL.

(A kedvezmény mértéke: vasúti személyszállítás, HÉV, helyközi autóbusz-közlekedés,  komp- és révközlekedés esetében 90 %-os, helyi közúti és kötöttpályás közlekedés esetén 100 %-os)

A fogyatékossági támogatásban részesülő személy az 1995. évi CXVII. törvény 40. §-ban meghatározottak szerint ADÓKEDVEZMÉNYRE jogosult, melynek 2020. évi mértéke 8050 Ft/hó.

FOGYATÉKOSSÁGI TÁMOGATÁS AZ 1993. ÉVI III. törvényben szabályozott szociális ellátásokra való jogosultság szempontjából nem számít jövedelemnek.

FOGYATÉKOSSÁGI TÁMOGATÁS IRÁNTI KÉRELEM LEGKORÁBBAN ABBAN A HÓNAPBAN NYÚJTHATÓ BE, amelyben a kérelmező a tizennyolcadik életévét betölti.

Az ellátás megállapítása a  fővárosi és megyei kormányhivatalok (a továbbiakban kormányhivatal)  feladatkörébe tartozik.

FOGYATÉKOSSÁGI TÁMOGATÁS IRÁNTI KÉRELEM  a 141/2000. (VIII.9.) Korm.rendelet 2. számú melléklete szerinti adattartalmú nyomtatványon  nyújtható be személyesen  az alábbiak szerint:  

 • a fővárosi és megyei kormányhivatal ügyfélszolgálatánál,
 • az integrált ügyfélszolgálatnál (kormányablak), vagy

postai úton:  A fővárosi és megyei kormányhivatalnak címezve.

 • ELEKTRONIKUSAN – kizárólag ügyfélkapus regisztrációval rendelkezők, a saját kérelmüket tudják benyújtani az alábbi linken:

               https://eugyfel.allamkincstar.gov.hu

A TÁMOGATÁSSAL KAPCSOLATOS TÁJÉKOZTATÓ ÉS FORMANYOMTATVÁNY BESZEREZHETŐ  az igénybenyújtás helyein, továbbá letölthető az alábbi honlapról: https://cst.tcs.allamkincstar.gov.hu/nyomtatványok

A fogyatékossági támogatást a  Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatósága havonta utólag, a tárgyhónapot követő hónap 5. napjáig folyósítja, a kérelem benyújtása hónapjának első napjától.

A BENTLAKÁSOS INTÉZMÉNYBEN LAKÓ SÚLYOSAN FOGYATÉKOS CSELEKVŐKÉPTELEN SZEMÉLY ELLÁTÁSÁT az intézmény vezetőjének kell folyósítani. Az intézmény vezetője a jogosult személy fogyatékossági támogatását az intézmény költségvetésétől elkülönítetten kezeli és biztosítja a személyre szóló felhasználást.

 

A FOGYATÉKOSSÁGI TÁMOGATÁSBANSZESÜLŐ, ILLETVE ANNAK GONDNOKA a jogosultság feltételeit érintő lényeges tények, körülmények megváltozásáról 15 napon belül az illetékes hatóságot.

A TÁMOGATÁS A KÉRELMEZŐT A KÉRELEM BENYÚJTÁSA HÓNAPJÁNAK ELSŐ NAPJÁTÓL ILLETI MEG.

Vak személy, Súlyosan fogyatékos személy, Autista személy, Halmozottan fogyatékos személy

 • Fővárosi és megyei kormányhivatalok ügyfélszolgálata
 • Kormányablak

FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK ( A fogyatékossági támogatásra való jogosultság szempontjából)

 FOGYATÉKOS SZEMÉLY: az a személy, aki tartósan vagy véglegesen olyan érzékszervi, kommunikációs, fizikai, értelmi, pszichoszociális károsodással – illetve ezek bármilyen halmozódásával – él, amely a környezeti, társadalmi és egyéb jelentős akadályokkal kölcsönhatásban a hatékony és másokkal egyenlő társadalmi részvételt korlátozza vagy gátolja.

ÖNÁLLÓ ÉLETVITELRE AZ A SZEMÉLY NEM KÉPES, aki a mindennapi életviteléhez, társadalmi életben való részvételéhez szükséges tevékenységeket még a szükség szerinti segédeszköz igénybevételével sem képes más személy közreműködése nélkül elvégezni, vagy a mindennapi életvitelében értelmi fogyatékossága miatt állandó felügyeletet, irányítást igényel, mivel térben és időben tájékozódni nem tud, a lakásban nem képes egyedül élni anélkül, hogy ez önmagára vagy másokra nézve veszélyt ne jelentene, továbbá a pénz értékét nem ismeri, így a mindennapi élet szintjén önálló gazdálkodásra képtelen

AZ ÖNKISZOLGÁLÁSI KÉPESSÉGE ANNAK A SZEMÉLYNEK HIÁNYZIK, aki mások személyes segítsége nélkül nem képes étkezni, vagy tisztálkodni, vagy öltözködni, vagy illemhelyet használni, vagy lakáson belül – a szükség szerinti segédeszköz igénybevétele mellett sem – közlekedni.