Súlyosan fogyatékos személyek pénzbeli ellátásai - VAKOK SZEMÉLYI JÁRADÉKA

VAKOK SZEMÉLYI JÁRADÉKA („KIFUTÓ” ELLÁTÁS. 2001. július 1.-től nincs új megállapítás.)

Adatforrás: KézenFogva Alapítvány és partnerei, Utolsó frissítés: 2017. febr. 17., 12:39

„KIFUTÓ” ELLÁTÁS. 2001. július 1.-től nincs új megállapítás. A vakok személyi járadékát 2014. január 1-jétől a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló törvénynek a nyugellátások évenkénti rendszeres emelésére vonatkozó szabályai szerint, azzal megegyező mértékben emelni kell. ( Az emelés mértéke 2016.01.01-től 1,6 %-os.)

Az 1998. évi XXVI. törvény 22-23/F. §-a, 29/A § (1) bekezdése, a 141/2000. (VIII.9.) Korm.rendelet,  416/2016.(XII. 14.) Korm. rendelet a nyugellátások és egyes más ellátások 2017. január havi emeléséről.

A JÁRADÉKBANSZESÍTETT SZEMÉLY KÖTELES A LAKCÍMÉBEN BEKÖVETKEZETTLTOZÁST, ILLETŐLEG A JÁRADÉK FOLYÓSÍTÁSÁNAK MEGSZÜNTETÉSÉT ELŐIDÉZŐ OKOT A JÁRÁSI HIVATALNAK 15 NAPON BELÜL BEJELENTENI.

A járadék folyósításának megszüntetése a járási hivatal tartozik. A határozatban fel kell tüntetni a megszüntetés időpontját.

Ha a járadékban részesített vak személy nem jelenti be a körülményeiben bekövetkezett olyan változást, amely a járadék folyósításának megszüntetését idézheti elő, a járási hivatal őt a jogtalanul felvett járadék visszafizetésére kötelezi.

KIFUTÓ" ELLÁTÁS. 2001. JÚLIUS 1.-TŐL NINCS ÚJ MEGÁLLAPÍTÁS.

VAKOK SZEMÉLYI JÁRADÉKÁT 2014. JANUÁR 1-JÉTŐL a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló törvénynek a nyugellátások évenkénti rendszeresemelésére vonatkozó szabályai szerint, azzal megegyező mértékben EMELNI KELL.

 Az emelés mértéke 2017.01.01-től 1,6 %-os.

AZ ELLÁTÁSRA VALÓ JOGOSULTSÁG MELLETT KERESŐTEVÉKENYSÉG –KERESETI KORLÁT NÉLKÜL – FOLYTATHATÓ.

VAKOK SZEMÉLYI JÁRADÉKA a közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményekről szóló 85/2007. (IV. 25.) Korm. rendelet alapján UTAZÁSI KEDVEZMÉNYRE JOGOSIT az alábbiak szerint: a HELYKÖZI KÖZLEKEDÉSBEN valamennyi helyközi belföldi, menetrend szerinti személyszállítási szolgáltatás (vasúti, helyközi autóbusz, HÉV, elővárosi autóbusz, komp és rév) igénybevételekor 90 %-os bérletkedvezményre , és szintén 90 %-os jegykedvezményre jogosult a vakok személyi járadékában részesülő személy. A HELYI KÖZLEKEDÉSBEN a kedvezmény mértéke 100 %.

VAKOK SZEMÉLYI JÁRADÉKÁBAN RÉSZESÜLŐ SZEMÉLY 1 FŐ KISÉRŐJE IS JOGOSULTKEDVEZMÉNYRE AZ ALÁBBIAK SZERINT : a helyközi viszonylatban 90 %-os jegykedvezmény, a helyi közlekedésben pedig 100 %-os jegykedvezmény illeti meg a kísérőt. A kedvezmény igénybevételéhez a kifizetőhely igazolása szükséges.

A vakok személyi járadékát 2003. március 1-jétől a folyósító szerv havonta utólag, a tárgyhónapot követő hónap 5. napjáig változatlan feltételekkel folyósítja.

nincs új megállapítás