Súlyosan fogyatékos személyek pénzbeli ellátásai - VAKOK SZEMÉLYI JÁRADÉKA

VAKOK SZEMÉLYI JÁRADÉKA („KIFUTÓ” ELLÁTÁS. 2001. július 1.-től nincs új megállapítás.)

Adatforrás: KézenFogva Alapítvány és partnerei, Utolsó frissítés: 2016. márc. 9., 12:54

„KIFUTÓ” ELLÁTÁS. 2001. július 1.-től nincs új megállapítás. A vakok személyi járadékát 2014. január 1-jétől a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló törvénynek a nyugellátások évenkénti rendszeres emelésére vonatkozó szabályai szerint, azzal megegyező mértékben emelni kell. ( Az emelés mértéke 2016.01.01-től 1,6 %-os.)

A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény 29/A. § (2) bekezdése. A Kormány 357/2015. (XII. 2)Korm. rendelete a nyugellátások és egyes más ellátások 2016. január havi emeléséről.

A JÁRADÉKBANSZESÍTETT SZEMÉLY KÖTELES A LAKCÍMÉBEN BEKÖVETKEZETTLTOZÁST, ILLETŐLEG A JÁRADÉK FOLYÓSÍTÁSÁNAK MEGSZÜNTETÉSÉT ELŐIDÉZŐ OKOT A KORMÁNYHIVATALNAK 15 NAPON BELÜLBEJELENTENI. A járadék folyósításának megszüntetése a kormányhivatal hatáskörébe tartozik. A határozatban fel kell tüntetni a megszüntetés időpontját. Ha a járadékban részesített vak személy nem jelenti be a körülményeiben bekövetkezett olyan változást, amely a járadék folyósításának megszüntetését idézheti elő, őt a jogtalanul felvett járadék visszafizetésére kötelezi.

KIFUTÓ" ELLÁTÁS. 2001. JÚLIUS 1.-TŐL NINCS ÚJ MEGÁLLAPÍTÁS. A VAKOK SZEMÉLYIRADÉKÁT 2014. JANUÁR 1-JÉTŐL A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI NYUGELLÁTÁSRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNYNEK A NYUGELLÁTÁSOK ÉVENKÉNTI RENDSZERES EMELÉSÉRE VONATKOZÓ SZABÁLYAI SZERINT, AZZAL MEGEGYEZŐ MÉRTÉKBEN EMELNI KELL. ( Az emelés mértéke 2016.01.01-től 1,6 %-os.) AZ ELLÁTÁSRA VALÓ JOGOSULTSÁG MELLETT KERESŐTEVÉKENYSÉG –KERESETI KORLÁT NÉLKÜL – FOLYTATHATÓ. A VAKOK SZEMÉLYIRADÉKA a közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményekről szóló 85/2007. (IV. 25.) Korm. rendelet alapján UTAZÁSI KEDVEZMÉNYRE JOGOSIT az alábbiak szerint: a HELYKÖZI KÖZLEKEDÉSBEN valamennyi helyközi belföldi, menetrend szerinti személyszállítási szolgáltatás (vasúti, helyközi autóbusz, HÉV, elővárosi autóbusz, komp és rév) igénybevételekor 90 %-os bérletkedvezményre , és szintén 90 %-os jegykedvezményre jogosult a vakok személyi járadékában részesülő személy. A HELYIZLEKEDÉSBEN a kedvezmény mértéke 100 %. A VAKOK SZEMÉLYIRADÉKÁBANSZESÜLŐ SZEMÉLY 1 FŐ KISÉRŐJE IS JOGOSULTKEDVEZMÉNYRE AZ ALÁBBIAK SZERINT : a helyközi viszonylatban 90 %-os jegykedvezmény, a helyi közlekedésben pedig 100 %-os jegykedvezmény illeti meg a kísérőt. A kedvezmény igénybevételéhez a kifizetőhely igazolása szükséges.

A VAKOK SZEMÉLYIRADÉKÁT A KORMÁNYHIVATAL HAVONTA UTÓLAG, A TÁRGYHÓNAPOT KÖVETŐ HÓNAP 5. NAPJÁIG VÁLTOZATLAN FELTÉTELEKKEL FOLYÓSÍTJA.

nincs új megállapítás