Egészségkárosodott személyek ellátásai - ROKKANTSÁGI JÁRADÉK

Adatforrás: KézenFogva Alapítvány és partnerei, Utolsó frissítés: 2023. jún. 13., 08:18

Jogszabály: a rokkantsági járadékról szóló 83/1987. évi (XII. 27.) MT rendelet

Rokkantsági járadékra jogosult az a 18. életévét betöltött személy, akinek a 25. életéve betöltése előtt keletkezett egészségkárosodása legalább 70 százalékos mértékű, és nyugellátásban, baleseti nyugellátásban vagy megváltozott munkaképességű személyek ellátásában nem részesül.
A rokkantsági járadék havi összege 2023. január 1-jétől 53 830  forint.
A rokkantsági járadékban részesülő személy kiegészítő támogatásként közgyógyellátásra, valamint a helyi közlekedésben - a közforgalmú járműveken - kedvezményes utazásra jogosult; a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény alapján személyi kedvezmény (29/E. §) és családi kedvezmény (29/A. §) illeti meg.

A JOGOSULTSÁG ALAPVETŐ FELTÉTELE a legalább 70 százalékos mértékű egészségkárosodás, amely az igénylő 25 éves korának betöltését megelőzően keletkezett, már akkor legalább 70 százalékos mértékű volt, és azóta folyamatosan fennáll.
Az egészségkárosodás mértéke az orvosszakértői szerv hatályos határozatával, szakvéleményével igazolható. Ha a kérelmező nem rendelkezik ilyen igazolással, az eljáró hatóság szakkérdésként vizsgálja az egészségkárosodás mértékét. 
A rokkantsági járadékban részesülő személy egészségi állapotát az ellátást megállapító határozatban megjelölt időpontban felülvizsgálják.

NEM AKADÁLYA A ROKKANTSÁGI JÁRADÉK MEGÁLLAPÍTÁSÁNAK, ha az igénylő fogyatékossági támogatásban részesül, részére vagy utána családi pótlékot folyósítanak, az ellátások együtt is igénybe vehetők.
Sem a rászorultság, sem a szolgálati idő nem feltételei az ellátásnak.
A rokkantsági járadékos személy kereső foglalkozást folytathat.

Igénybenyújtás
A rokkantsági járadék megállapításával kapcsolatos hatósági ügyekben a lakóhely szerint illetékes általános hatáskörű nyugdíjbiztosítási szerv – a vármegyei/fővárosi kormányhivatal – jár el.
A támogatás megállapítása iránti kérelmet az e célra rendszeresített nyomtatványon vagy az annak megfelelő tartalommal rendelkező elektronikus űrlapon kell benyújtani
    - elektronikusan, vagy
    - személyesen a lakóhely szerint illetékes vármegyei (fővárosi) kormányhivatal nyugdíjbiztosítási ügyfélszolgálatán vagy a kormányablaknál, vagy
    - postai úton az illetékes kormányhivatalnak címezve. Postacím egységesen: 1916 Budapest
A nyomtatvány beszerezhető az igénybenyújtás helyén, letölthető a Magyar Államkincstár honlapján fellelhető nyomtatványtárból az alábbi linken:
https://e-ugyintezes.onyf.hu/PDF/K04.pdf?rnd=0.8471450294073515
Ha a kérelmet a jogosult gondnoka vagy meghatalmazottja terjeszti elő, ezt a minőségét a kérelemhez csatolt okirattal igazolnia kell.

Jogorvoslat
Fellebbezési lehetőség nincs, de a véglegessé vált döntés ellen a kormányhivatal által hozott határozat közlésétől számított harminc napon belül közigazgatási per indítható.

 

Az információk tájékoztató jellegűek, nem helyettesítik a jogszabályt!

További információért és a részletekért forduljon a hivatalos szervekhez!