Egészségkárosodott személyek ellátásai - ROKKANTSÁGI JÁRADÉK

Adatforrás: KézenFogva Alapítvány és partnerei, Utolsó frissítés: 2021. febr. 24., 09:51

A rokkantsági járadékra jogosult az a személy, akinek a 25. életéve betöltése előtt keletkezett egészségkárosodása legalább 70 százalékos mértékű, nyugellátásban, baleseti nyugellátásban vagy megváltozott munkaképességű személyek ellátásában nem részesül, és betöltötte 18. életévét.

 

A rokkantsági járadék havi összege 2021. január 1-jétől 40 310 forint.

A rokkantsági járadékos kiegészítő támogatásként közgyógyellátásra, valamint a helyi közlekedésben - a közforgalmú járműveken - kedvezményes utazásra jogosult.  

 

Az információk tájékoztató jellegűek, nem helyettesítik a jogszabályt!

További információért, és a részletekért forduljon a hivatalos szervekhez!

ROKKANTSÁGI JÁRADÉK

Adatforrás: KézenFogva Alapítvány és partnerei, Utolsó frissítés: 2021. febr. 24., 09:50

a rokkantsági járadékról szóló 83/1987. évi (XII. 27.) MT rendelet

A JOGOSULTSÁG ALAPVETŐ FELTÉTELE a legalább 70 százalékos mértékű egészségkárosodás, mely az igénylő 25 éves korának betöltését megelőzően keletkezett, és azóta folyamatosan fennáll.

 

Az egészségkárosodás mértéke az orvosszakértői szerv érvényes határozatával igazolható. Ha a kérelmező nem rendelkezik ilyen igazolással, az eljáró hatóság szakkérdésként vizsgálja az egészségkárosodás mértékét. Célszerű ez esetben csatolni a gyógykezelésre, aktuális állapotra vonatkozó kezelőorvosi véleményt, a kórházi zárójelentéseket és szakorvosi leleteket.

 

A rokkantsági járadékra jogosult személy egészségi állapotát a járadékot megállapító határozatban jelölt időpontban felül kell vizsgálni.

 

NEM AKADÁLYA A ROKKANTSÁGI JÁRADÉK MEGÁLLAPÍTÁSÁNAK, HA AZ IGÉNYLŐ fogyatékossági támogatásban részesül, utána vagy részére családi pótlékot folyósítanak, vagy a kérelmező munkaviszonyban, egyéb munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll. Nem feltétele az ellátásnak, hogy a kérelmező szolgálati idővel rendelkezzen.

A rokkantsági járadékra jogosult az a személy, akinek a 25. életéve betöltése előtt keletkezett egészségkárosodása legalább 70 százalékos mértékű, nyugellátásban, baleseti nyugellátásban vagy megváltozott munkaképességű személyek ellátásában nem részesül, és betöltötte 18. életévét.

 

A rokkantsági járadék havi összege 2021. január 1-jétől 40 310 forint.

A rokkantsági járadékos kiegészítő támogatásként közgyógyellátásra, valamint a helyi közlekedésben – a közforgalmú járműveken – kedvezményes utazásra jogosult.  

A rokkantsági járadék megállapításával kapcsolatos hatósági ügyekben a lakóhely szerint illetékes általános hatáskörű nyugdíjbiztosítási szerv – a megyei (fővárosi) kormányhivatal – jár el.

A támogatás megállapítása iránti kérelmet az e célra rendszeresített nyomtatványon vagy az annak megfelelő tartalommal rendelkező elektronikus űrlapon kell benyújtani

  • elektronikusan, vagy
  • személyesen a lakóhely szerint illetékes fővárosi, megyei kormányhivatal nyugdíjbiztosítási ügyfélszolgálatán vagy a kormányablaknál, vagy
  • postai úton az illetékes kormányhivatalnak címezve.

Postacím egységesen: 1916 Budapest

 

A kérelmet a jogosult gondnoka vagy meghatalmazottja is előterjesztheti, ezt a minőségét a kérelemhez csatolt okirattal igazolnia kell.

 

A nyomtatvány beszerezhető az igénybenyújtás helyén, letölthető a Magyar Államkincstár honlapján fellelhető nyomtatványtárból az alábbi linken:

https://e-ugyintezes.onyf.hu/PDF/K04.pdf?rnd=0.8471450294073515

A rokkantsági járadékot a Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóság folyósítja.

Fellebbezési lehetőség nincs, de a véglegessé vált döntés ellen a kormányhivatal által hozott határozat közlésétől számított harminc napon belül közigazgatási per indítható.

  • Lakó- vagy tartózkodási hely szerint illetékes  fővárosi/megyei kormányhivatal
  • Kormányablak